Pénzügyi szervezeti mérlegképes könyvelő (Pénzügyi szervezeti mérlegképes könyvelő OKJ) - Soter-Line Oktatási Központ

Képzés bemutatása:

A Pénzügyi szervezeti mérlegképes könyvelő számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény) 150. § (2) bekezdésében meghatározott könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányítását, vezetését végzi, számviteli beszámolót készít. Ellátja a pénzügyi szervezetek esetében mindazokat a feladatokat, amelyek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartoznak. Kialakítja a számviteli politikát, a könyvviteli elszámolás, a beszámoló készítés rendszerét, módszerét ideértve a belső információs rendszer kialakítását is. Ellátja a számlarendhez, a könyvvezetéshez, valamint a beszámoló készítéshez szükséges szabályzatok elkészítésével, rendszeres karbantartásával kapcsolatos feladatokat. Biztosítja a valóságnak megfelelő belső és külső információk előállítását, szolgáltatását, az elszámolások, az adatok jogszerűségének, szabályszerűségének, megbízhatóságának, bizonylatokkal való alátámasztottságát a számviteli alapelvek betartásával. Elvégzi a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatokat a pénzügyi szervezet alkalmazottjaként, tagjaként, egyéni vállalkozóként, vagy számviteli szolgáltatást nyújtó társaság tagjaként, illetőleg alkalmazottjaként. A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes: - a feladatok elvégzéséhez szükséges általános gazdasági és különös jogszabályokat megfelelően alkalmazni, - a pénzügyi szervezet alapításával, átalakulásával kapcsolatos számviteli és egyéb gazdálkodási feladatokat ellátni - a belső számviteli információs rendszert kialakítani, működtetni, továbbfejleszteni, vagy abban közreműködni, - a pénzforgalommal összefüggő feladatokat ellátni részt venni a pénzügyi szervezet gazdálkodási feladatainak ellátásában - a befektetési és finanszírozásai pénzügyi döntéseket előkészíteni, lebonyolítani - megítélni a pénzügyi szervezet pénzügyi helyzetét alkalmazni az adójogszabályokat, összeállítani az adóbevallást és ellátni az adóellenőrzéssel összefüggő feladatokat - megfelelően alkalmazni a számviteli törvény, illetve a pénzügyi szervezetre vonatkozó számviteli kormányrendelet előírásait, összeállítani - a pénzügyi szervezet számviteli politikáját és annak sajátos szabályzatait, továbbá jogszabályban előírt egyéb szabályzatokat (kockázatkezelésre, fedezetekre, befektetésekre vonatkozó szabályzatok stb.), valamint a pénzügyi szervezet számlarendjét és bizonylati rendjét kialakítani, különös tekintettel a szigorú számadási kötelezettség alá tartozó bizonylatokra - a főkönyvi és analitikus nyilvántartásokat vezetni, a feladásokat és az egyeztetéseket lebonyolítani, az ezekhez szükséges nyilvántartási rendszerek és alrendszerek kialakításában közreműködni, oly módon, hogy a számviteli adatokból a felügyelet és az MNB információs igénye is kielégíthető legyen - a mérlegen kívüli tételek megfelelő dokumentálását, nyilvántartását megszervezni és vezetni - munkája során a számítógépes programcsomagokat használni az évközi és év végi zárlati feladatokat ellátni, és megfelelően dokumentálni - alkalmazni a sajátos értékelési előírásokat, az ahhoz kapcsolódó értékvesztési, tartalék-, és céltartalékképzési előírásokat kialakítani a pénzügyi szervezet költség és ráfordítás elszámolási rendszerét - összeállítani a pénzügyi szervezet számviteli beszámolóját a kiegészítő melléklettel együtt - elkészíteni a pénzügyi szervezet üzleti jelentését - folyamatosan nyomon követni és ellenőrizni a jogszabályban rögzített gazdálkodási és prudenciális szabályok (tőkekövetelmény, szolvencia, fizetőképességi ráta, lejárati összhang, kockázatvállalási és befektetési korlátok stb.) betartását - megszervezni a számviteli nyilvántartásokra épülő adatszolgáltatási kapcsolatot a kapcsolt vállalkozásokkal, a fióktelepekkel és a központtal, továbbá az MNB-vel, a felügyelettel és más hatósági szervekkel, piaci szereplőkkel - a vonatkozó uniós jogszabályokban eligazodni és a határon átnyúló szolgáltatásokat bonyolítani, nyilvántartását kialakítani és vezetni vizsgálni a pénzügyi szervezet működését, az ok-okozati összefüggések feltárását - helyesen értelmezni a pénz- és tőkepiaci folyamatokat és a nyert információkat felhasználni a döntéshozatalban, valamint az intézkedések során - elemezni az erőforrásokkal való gazdálkodást, az egyes üzletágak, szolgáltatások hatékonyságát - részt venni a teljesítmények, hozamok számításában, az árazásban, a díjak kalkulációjában - közreműködni az ellenőrzési feladatok ellátásban, együttműködni a belső ellenőrrel és a könyvvizsgálóval, továbbá összeállítani a felügyelet, valamint az MNB részére történő adatszolgáltatásokat - ellátni a pénzügyi szervezet megszűnésével, a felszámolással és végelszámolással kapcsolatos számviteli feladatokat, az üzletág átruházásával, betétállomány átruházásával összefüggő számviteli feladatokat

Képzettséggel betöltendő munkakör:

Számviteli ügyintéző Pénzügyi ügyintéző Adó- és illetékhivatali ügyintéző Hatósági engedélyek kiadásával foglalkozó ügyintéző Könyvelő (analitikus) Bérelszámoló Készlet- és anyagnyilvántartó Könyvvizsgáló, könyvelő, könyvszakértő (felsőfokú végzettség megléte esetén)

Szakmai követelmények:

Modulzáró vizsgák sikeres teljesítése

A jelentkezés feltételei:

  • 18. betöltött életév
  • Szakképzettséget igényel
  • szakmai orvosi alkalmasság nem szükséges
  • 55 344 07 Vállalkozási mérlegképes könyvelő korábban megszerzett Mérlegképes könyvelő szakképesítés, továbbá aki a könyviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásába vételéről szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet alapján a nyilvántartásba vétel szempontjából regisztrált mérlegképes könyvelő

Megszerezhető végzettség

Pénzügyi szervezeti mérlegképes könyvelő

Általános tudnivalók:

A képzés hossza: 240 óra

A képzés várható indulási ideje: 2015-09-03

Jelentkezési határidő: Rugalmas/folyamatos

Jelentkezés helye: Magyarország, 1073 Budapest, Erzsébet körút 7.

Képzés helye: Magyarország, 1074 Budapest, Dohány utca 98.

Támogatott képzés?

Szakképzés?

Minimum fő: -

Maximum fő: 30

Eddigi jelentkezések: 0

Időbeosztás: Hétköznap

Árak / támogatás

Irányár: 135 000 Ft

Vizsgadíj: 84 000 FtTovább a képző adatlapjára »

Jelentkezés a tanfolyamra

Amennyiben Ön regisztrált felhasználónk, kérem, jelentkezzen be!

év hónap nap
vagy
vagy
Tartózkodási hely* Az a hely, ahol életvitelszerűen él
*-gal jelzett adatok kitöltése kötelező!