Közbeszerzési referens (Közbeszerzési referens OKJ) - Soter-Line Oktatási Központ

Képzés bemutatása:

A Közbeszerzési referens feladata, hogy – ajánlatkérői és ajánlattevői oldalon – alkalmazza a közbeszerzési törvényt, annak végrehajtási rendeleteit és az egyéb kapcsolódó jogszabályokat. Beadványokat, nyilatkozatokat és egyéb közbeszerzési dokumentumokat készít el, illetve működik közre azok elkészítésében. A közbeszerzési eljárásokban el kell látnia az ajánlatkérőkre háruló tervezési feladatokat, valamint folyamatosan figyelemmel kell kísérnie a beszerzéssel érintett piac keresleti és kínálati viszonyainak, árainak alakulását. Előzőeken túl ajánlatkérői oldalon előkészíti a közbeszerzési eljárásokat, koordinálja a közbeszerzési eljárás lebonyolítását, illetve bekapcsolódik az esetleges jogorvoslati panaszok kezelésébe, valamint nyomon követi a közbeszerzési eljárás alapján kötött szerződések teljesítését. Feladata, hogy a közbeszerzési eljárásokban ellássa az ajánlattevői oldalon jelentkező feladatokat. E körben különösen figyelemmel kíséri a megjelent közbeszerzési hirdetményeket. Javaslatot tesz az eljárásban való részvételre és koordinálja az eljárásban való részvétellel, valamint az esetleges jogorvoslattal kapcsolatos feladatokat és részt vesz az ajánlat/részvételi jelentkezés összeállításában. A szakképesítéssel rendelkező képes: - alkalmazni a közbeszerzési törvényt, végrehajtási rendeleteit, az egyéb kapcsolódó jogszabályokat és a jogalkalmazást elősegítő dokumentumokat - nyomon követni az Európai Unió Bizottságának közbeszerzési vonatkozású tevékenységét, figyelemmel kísérni az Európai Unió Bíróságának közbeszerzési tárgyú esetjogát és a Közbeszerzési Döntőbizottság aktuális döntéseit, - áttekinteni a közbeszerzési intézményrendszert és az érintett intézmények feladatait - meghatározni a közbeszerzési kötelezettséget, az alkalmazandó eljárásrendet és eljárásfajtát - ellátni az ajánlatkérőkre háruló tervezési és kapcsolódó egyéb feladatokat elkészíteni az eljárás felhívását és bekapcsolódni a dokumentáció összeállításába - alkalmazni a közzétételre és kommunikációra vonatkozó szabályokat ellátni az ajánlatkérői és ajánlattevői oldalon előírt közbeszerzési eljárási cselekményeket és a lebonyolításhoz kapcsolódó egyéb feladatokat nyomon követni a közbeszerzési eljárás alapján kötött szerződések teljesítését - ellátni az ajánlattevői oldalon jelentkező feladatokat, figyelemmel kísérni a megjelent közbeszerzési hirdetményeket - felismerni a közbeszerzési eljárás során felmerülő jogsértéseket és bekapcsolódni az esetleges jogorvoslati panaszok kezelésébe - alkalmazni a közbeszerzési vonatkozású polgári jogi szabályokat és a közbeszerzési vonatkozású versenyjogi szabályokat - alkalmazni a közbeszerzési jogorvoslati eljárásban a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény (Ket.) irányadó rendelkezéseit - felismerni a közbeszerzési büntetőjogi tényállásokat és korrupciós helyzeteket, a szükséges intézkedéseket megtenni - helyesen, az etikus magatartás szabályai szerint eljárni a közbeszerzési eljárás során - gondoskodni a közbeszerzésekben a nyilvánosság biztosításáról - nyomon követni a közbeszerzések ellenőrzéséhez szükséges dokumentumok körét, szükség szerint azokat elkészíteni és kapcsolatot tartani az érintett szervekkel

Képzettséggel betöltendő munkakör:

Egyéb, máshova nem sorolható üzleti jellegű szolgáltatás ügyintézője

Szakmai követelmények:

Modulzáró vizsgák sikeres teljesítése

A jelentkezés feltételei:

  • 18. betöltött életév
  • Középfokú iskolai képzettség
  • szakmai orvosi alkalmasság nem szükséges

Megszerezhető végzettség

Közbeszerzési referens OKJ

Általános tudnivalók:

A képzés hossza: 250 óra

A képzés várható indulási ideje: 2015-09-15

Jelentkezési határidő: Rugalmas/folyamatos

Jelentkezés helye: Magyarország, 1073 Budapest, Erzsébet körút 7.

Képzés helye: Magyarország, 1074 Budapest, Dohány utca 98.

Támogatott képzés?

Szakképzés?

Maximum fő: 30

Eddigi jelentkezések: 1

Időbeosztás: Rugalmas

Árak / támogatás

Irányár: 138 000 Ft

Vizsgadíj: 78 000 FtTovább a képző adatlapjára »

Jelentkezés a tanfolyamra

Amennyiben Ön regisztrált felhasználónk, kérem, jelentkezzen be!

év hónap nap
vagy
vagy
Tartózkodási hely* Az a hely, ahol életvitelszerűen él
*-gal jelzett adatok kitöltése kötelező!