Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző (17-0019) - Nomina 3P Zrt

Képzés bemutatása:

A szociális– és gyermekvédelmi ügyintéző képes szociális munkás, szociális– vagy gyermekvédelmi, gyámügyi hatósági jogkört gyakorló felsőfokú végzettségű szakember irányításával szociális valamint gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményekben, szociális és gyermekvédelmi, gyámügyi hatósági jogkört gyakorló hatóságoknál a döntést hozók előkészítő munkájában részt venni, valamint hatáskör gyakorlóként önálló döntéseket hozni. A szociális probléma megoldásban irányítással, kompetenciájának megfelelő területeken önállóan dolgozik. Az Alaptörvényben és nemzetközi megállapodásokban rögzített emberi, polgári, gyermeki és ellátotti jogokat tiszteletben tartani, és érvényre juttatni. A szociális és gyermekvédelmi valamint családjogi jogszabályokat, a közigazgatási hatósági eljárás szabályait alkalmazni. A szociális– és gyermekvédelmi ügyintéző képes önállóan elvégzi az intézményi, hatósági ügyviteli, ügyirat–kezelési és nyilvántartási feladatokat, ügyfélszolgálati feladatokat. Képes szakmai információk gyűjtésére, információforrások kezelésére jogszabálykereső programok alkalmazására. Hatósági, intézményi adminisztrációs rendszereket kezel. Ügyfélforgalmi adatokat elemez, statisztikai beszámolókat készít. Közreműködik jelentések, testületi előterjesztések, valamint szociális szolgáltatás–tervezési koncepciók, rendelet–tervezetek előkészítésében. Munkája során kapcsolatot tart a szociális igazgatás szerveivel és a gyámhatóságokkal, a szociális és gyermekjóléti szolgálatokkal, bentlakásos szociális és gyermekvédelmi intézményekkel, a gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjaival.

Képzettséggel betöltendő munkakör:

3511 Szociális segítő

Szakmai követelmények:

27/2016. (IX. 16.) EMMI rendelet az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről

A jelentkezés feltételei:

  • 18. betöltött életév
  • Középfokú iskolai képzettség
  • szakmai orvosi alkalmasság nem szükséges
  • Szakmai előképzettség: 54 762 02 Szociális asszisztens, vagy 54 762 01 Rehabilitációs nevelő, segítő végzettség szükséges

Megszerezhető végzettség

Szociális-, gyermek és ifjúságvédelmi ügyintéző

Általános tudnivalók:

A képzés hossza: 650 óra

A képzés várható indulási ideje: 2018-05-14

Várható befejezése: 2018-10-09

Jelentkezési határidő: 2018-05-14

Jelentkezés helye: Magyarország, 1143 Budapest, Gizella út 36

Képzés helye: Magyarország, 1143 Budapest, Gizella út 36

Támogatott képzés?
Támogató intézmény: Budapest Főváros Kormányhivatala Kerületi Hivatalai
Tájékoztató az igénybe vehető foglalkoztatást elősegítő képzésben történő részvétel támogatásáról (2019)
VEKOP 8.1.1-15-2015-00001
Ifjúsági Garancia VEKOP 8.2.1-15-2015-00001

Szakképzés?

Minimum fő: 18

Maximum fő: 24

Eddigi jelentkezések: 12

Időbeosztás: Hét közben

Árak / támogatás

Irányár: 273.000 Ft

Vizsgadíj: 30.600 Ft

Támogatás leírása/feltétele: Budapest Főváros Kormányhivatal Kerületi Hivatal támogatásával. A lakóhely szerint illetékes kerületi Hivatalnál jelentkezzen, és az ott kapott képzési tájékoztatóval, adatlappal legyen szíves felkeresni minket a 1143 Budapest, Gizella út 36. címen hétköznap 8:00-15:30 között.Tovább a képző adatlapjára »

Jelentkezés a tanfolyamra

A képzésre a jelentkezés már lezárult!