Kisgyermekgondozó, -nevelő (OKJ 54 761 02) - Best-Work Oktató és Szolgáltató Kft.

Képzés bemutatása:

A Kisgyermekgondozó,- nevelő a 0–3 éves korú gyermekek ellátását az erre a korosztályra szakosodott gyermekintézményekben önállóan végzi. Felelősséget vállal a rábízott kisgyermekért, gyermekcsoportért, a nevelés folyamatában hozott döntéseiért és nevelői tevékenységének következményeiért. A kisgyermeknevelő, érett felnőtt személyiség, aki megfelelő empátiával képes fordulni a gyermekekhez és családjaikhoz, szakmai felkészültsége alapján hitelesen tudja a családok felé közvetíteni a kisgyermekek nevelésével, fejlődésével kapcsolatos tudását, ismereteit. Tiszteletben tartja a kisgyermek személyiségét, megfelelő toleranciával rendelkezik a mássággal kapcsolatban. Feladata a 0–3 éves korú gyermekek testi és pszichés szükségleteinek kielégítése, nevelése, fejlődésük támogatása. A mindennapi tevékenysége során a gyermekek szükségéleteinek figyelembevételével alakítja ki a gyermekek életterét, biztosítja a gyermekek önálló tevékenységének feltételeit, a szokások és egészséges életmód kialakulását. Felismerve a kisgyermekek biológiai és pszichés szükségleteit, azokat egyénre szabottan elégíti ki. A játék feltételeinek megteremtése mellett, részt vesz a játékban úgy, hogy a gyermekek motivációja, kíváncsisága, játékkedve fennmaradjon. Munkája során nem pótolja, hanem kiegészíti a családi nevelést, érzelmi biztonságot nyújt a kisgyermek számára. Segíti a gyermeket a világ megismerésében úgy, hogy aktivitásra való igényét tiszteletben tartja, nem veszi el tőle a felfedezés örömét. Fogékonnyá teszi a gyermekeket a művészetekkel szemben, a korosztálynak megfelelő zenei, vizuális és anyanyelvi élmények tudatos és rendszeres közvetítésével. A gyermekek szociális készségét fejleszti, olyan szabályok felállításával, amik érthetőek és betarthatóak, segíti a konfliktusok megoldását és támogatja a gyermekek egymás felé irányuló pozitív kezdeményezéseit. A szülőkkel állandó kapcsolatot tart, kompetenciájukat erősíti, rendszeresen beszámol a gyermekükkel kapcsolatos napi eseményekről. A kisgyermekek tevékenységével, fejlődésével kapcsolatos dokumentációt vezet. Képzés célja: Ezt a képzést azért ajánlja szakértői gárdánk, mert aligha van annál szebb feladat, mint kisgyermekeket gondozni, nevelni, részt venni az apróságok első évei gondtalanságának megteremtésében, hozzájárulni személyiségük formálásához. Ez egy olyan szakma, ami örömet szerez gyakorlójának, miközben örömet okoz neveltjeinek. Aki ezt a szakmát választja, megbecsülést élvez, ám leginkább azok valók erre a pályára, akik igazán elkötelezettek az odaadó munka iránt, empatikusak, és hajlandók folyamatos érdeklődéssel övezni neveltjeiket. Képzésünk célja elsajátíttatni minden olyan ismeretet, kompetenciát, attitűdöt, amely alkalmassá teszi tanítványainkat a bölcsődékben, más kisgyermekgondozó intézményekben való színvonalas munkára. Képzés célcsoportja: Mindazok, akik kisgyermekek gondozásával, nevelésével foglalkoznának. Akik bölcsődékben vagy családi bölcsődében helyezkednének el. Akik az anyaságra készülnek, és szívesen megtanulnák a gyermeknevelés első lépéseit. Akik kreditpontot gyűjtenének felsőoktatási tanulmányaikhoz (a szakképesítés emeltszintű)

Képzettséggel betöltendő munkakör:

FEOR 2432 Gyermekgondozó,- nevelő, Kisgyermeknevelő

Szakmai követelmények:

Oktatott modulok: 10525-12 A szociális ellátás általános tevékenységei 10559-12 Elsősegély-nyújtási feladatok 12046-16 Gyermekellátási alapfeladatok és alapelvek 10528-12 Házi időszakos gyermek-felügyeleti feladatok 10529-16 A napközbeni gyermekellátás feladatai 10530-16 A napközbeni gyermekellátás dokumentációs feladatai 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) 11499-12 Foglalkoztatás II. Szakmai gyakorlat teljesítése: Minimum 400 óra (20%-a demonstrációs/gyakorló teremben, 80%-a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátórendszer intézményeiben tereptanár végzettséggel rendelkező szociális szakember irányításával letöltött) gyakorlat. Ebből az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama 160 óra. Előzetesen megszerzett tudást a gyakorlati időbe is van mód beszámíttatni.

A jelentkezés feltételei:

  • Középfokú iskolai képzettség
  • szakmai orvosi alkalmasság szükséges

Általános tudnivalók:

A képzés hossza: 1300 óra

A képzés várható indulási ideje: 2019-03-23

Jelentkezési határidő: Rugalmas/folyamatos

Jelentkezés helye: Magyarország, 1093 Budapest, Lónyay utca 41.

Képzés helye: Magyarország, 1092 Budapest, Knézich utca 3-13.

Támogatott képzés?

Szakképzés?

Eddigi jelentkezések: 0

Időbeosztás: Hétvégén

Árak / támogatás

Irányár: 155.000 Ft

Vizsgadíj: 50.000 FtTovább a képző adatlapjára »

Jelentkezés a tanfolyamra

Amennyiben Ön regisztrált felhasználónk, kérem, jelentkezzen be!

év hónap nap
vagy
vagy
Tartózkodási hely* Az a hely, ahol életvitelszerűen él
*-gal jelzett adatok kitöltése kötelező!