Közbeszerzési referens (17-0165) - Csúcs' 91 Kft.

Képzés bemutatása:

A közbeszerzési referens a munkája során mind ajánlatkérői, mind ajánlattevői oldalon alkalmazza a közbeszerzésekről szóló törvényt, annak végrehajtási rendeleteit, valamint a közbeszerzési vonatkozású polgári jogi és pénzügyi jogi szabályokat. Beadványokat, nyilatkozatokat és egyéb közbeszerzési dokumentumokat készít, illetve közreműködik azok elkészítésében. Ajánlatkérői oldalon a közbeszerzési referens folyamatosan figyelemmel kíséri a beszerzéssel érintett piac keresleti és kínálati viszonyainak, árainak alakulását. Kiválasztja az alkalmazandó eljárásrendet, és azon belül az alkalmazandó eljárás fajtáját. Előkészíti a közbeszerzési eljárást megindító felhívást, és a közbeszerzési dokumentumokat. Koordinálja a közbeszerzési eljárás lebonyolítását, értékeli és beazonosítja az ajánlatokban és részvételi jelentkezésekben benyújtott dokumentumokat. Kiválasztja az adott eljárási cselekményhez tartozó hirdetménytípust, és alkalmazza az elektronikus dokumentálás szabályait. Ajánlattevői oldalon a közbeszerzési referens segíti az ajánlattevő eredményes részvételét az eljárás teljes folyamatában. Figyelemmel kíséri mind az Európai Unió Hivatalos Lapjában (TED), mind a Közbeszerzési Értesítőben megjelent közbeszerzési hirdetményeket. Javaslatot tesz az eljárásban való részvételre, részt vesz az ajánlatok és részvételi jelentkezések összeállításában, és koordinálja az eljárásban való részvétellel, valamint az esetleges jogorvoslattal kapcsolatos feladatokat. A közbeszerzési referens feladata: – alkalmazni a közbeszerzésekről szóló törvényt, végrehajtási rendeleteit, az egyéb kapcsolódó jogszabályokat és a jogalkalmazást elősegítő dokumentumokat, – nyomon követni az Európai Unió Bizottságának közbeszerzési vonatkozású tevékenységét, figyelemmel kísérni az Európai Unió Bíróságának közbeszerzési tárgyú esetjogát és a Közbeszerzési Döntőbizottság aktuális döntéseit, valamint a magyar bíróságok közbeszerzési tárgyú döntéseit, – áttekinteni a közbeszerzési intézményrendszert és az érintett intézmények feladatait, – meghatározni a közbeszerzési kötelezettséget, az alkalmazandó eljárásrendet és eljárásfajtát, – elkészíteni az eljárást megindító felhívást és bekapcsolódni a közbeszerzési dokumentumok összeállításába, – alkalmazni a közzétételre és kommunikációra vonatkozó szabályokat, – ellátni az ajánlatkérői és ajánlattevői oldalon előírt közbeszerzési eljárási cselekményeket és a lebonyolításhoz kapcsolódó egyéb feladatokat, – nyomon követni a közbeszerzési eljárás alapján kötött szerződések teljesítését, – ellátni az ajánlattevői oldalon jelentkező feladatokat, figyelemmel kísérni a megjelent közbeszerzési hirdetményeket, – felismerni a közbeszerzési eljárás során felmerülő jogsértéseket, és bekapcsolódni az esetleges jogorvoslat kezelésébe, – alkalmazni a közbeszerzési vonatkozású polgári jogi, pénzügyi jogi és a közbeszerzési vonatkozású versenyjogi szabályokat, – alkalmazni a közbeszerzési jogorvoslati eljárásban a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény irányadó rendelkezéseit, – felismerni a közbeszerzési büntetőjogi tényállásokat és korrupciós helyzeteket, a szükséges intézkedéseket megtenni, – a jogszabályi előírásoknak megfelelő, etikus magatartást folytatni a közbeszerzési eljárás során, – gondoskodni a közbeszerzésekben a nyilvánosság biztosításáról a közbeszerzési jogszabályoknak megfelelően, – nyomon követni a közbeszerzések ellenőrzésének rendszerét, az ellenőrzéshez szükséges dokumentumok körét, szükség szerint azokat elkészíteni és kapcsolatot tartani az érintett szervekkel.

Képzettséggel betöltendő munkakör:

Egyéb, máshova nem sorolható üzleti jellegű szolgáltatás ügyintézője

Szakmai követelmények:

10848-16 A közbeszerzés alapjai 10849-16 Közbeszerzési intézményrendszer és jogorvoslat 10858-16 Jogi alapintézmények 11739-16 Közbeszerzési gyakorlat 11740-16 Közzététel, kommunikáció és az elektronikus eljárási cselekmények

A jelentkezés feltételei:

  • 18. betöltött életév
  • Középfokú iskolai képzettség
  • szakmai orvosi alkalmasság nem szükséges

Megszerezhető végzettség

Közbeszerzési referens

Általános tudnivalók:

A képzés hossza: 300 óra

A képzés várható indulási ideje: 2019-03-06

Várható befejezése: 2019-05-21

Jelentkezési határidő: 2019-03-06

Jelentkezés helye: Magyarország, 1212 Budapest, Erdőalja utca 12

Képzés helye: Magyarország, 1212 Budapest, Erdőalja utca 12

Képzés helye: , 1212 Budapest, Erdőalja 12

Támogatott képzés?
Támogató intézmény: Budapest Főváros Kormányhivatala Kerületi Hivatalai
Tájékoztató az igénybe vehető foglalkoztatást elősegítő képzésben történő részvétel támogatásáról (2017)
VEKOP 8.1.1-15-2015-00001
Ifjúsági Garancia VEKOP 8.2.1-15-2015-00001

OKJ-s képzés?

Minimum fő: 12

Maximum fő: 12

Eddigi jelentkezések: 7

Időbeosztás: Hét közben délelőtt

Árak / támogatás

Irányár: 209500 Ft

Vizsgadíj: 40000 Ft

Támogatás leírása/feltétele: A képzési programra a jelentkezés kétféleképpen történhet: a képzésben résztvevő maga jelentkezik adatai feltöltésével, vagy a kerületi foglalkoztatási osztály rögzíti az ügyfél adatait. Amennyiben a kerületi hivatal megítélése szerint a jelentkező ügyfél foglalkoztatást elősegítő képzésben történő támogatása indokolt, átadja a megfelelő tájékoztató lapot, mellyel az ügyfél felkeresi a képző intézményt. A képző intézmény ellenőrzi a képzés megkezdéséhez szükséges bemeneti szint meglétét (pl.: iskolai végzettség, előképzettség, orvosi igazolás, feddhetetlenségi igazolás), elvégzi a szakmai alkalmassági vizsgálatot, majd ezek alapján kitölti, és az ügyfélnek visszaadja a tájékoztatót, melyet visszavisz a hivatalba.Tovább a képző adatlapjára »

Jelentkezés a tanfolyamra

Amennyiben Ön regisztrált felhasználónk, kérem, jelentkezzen be!

év hónap nap
vagy
vagy
Tartózkodási hely* Az a hely, ahol életvitelszerűen él
*-gal jelzett adatok kitöltése kötelező!