Szociális gondozó és ápoló (19-0036) - Csúcs' 91 Kft.

Képzés bemutatása:

A szociális gondozó és ápoló szociális szakember irányításával képes az idős és a fogyatékos ellátás intézményi és intézményen kívüli, a személyes szolgáltatások területén szükséges szociális gondozási feladatok ellátására. Munkája eredményessége érdekében a kliensekkel és munkatársaival személyes kapcsolatokat alakít ki, velük együttműködik. Felméri a fogyatékos és az idős ember sajátos szükségleteit, és az ápolási, gondozási, fejlesztési, rehabilitációs tervnek, programnak megfelelően nyújtja az alap- és a személyre szóló szolgáltatásokat. Ha szükséges, baleset vagy hirtelen egészségromlás esetén elsősegély nyújtására is képes. A munkához kapcsolódó adminisztrációs feladatokat ellátja. A szakképesítéssel rendelkező képes: - olvasott, írott köznyelvi és szakmai szöveget megérteni - köznyelvi és szakmai szöveget írni - információkat gyűjteni - a különböző helyzetben élő emberekkel empátiával, toleranciával bánni - érzelmileg stabil, kiegyensúlyozott magatartást tanúsítani - elhivatottan, segítőkész odafordulással kapcsolatot teremteni - adekvát módon kommunikálni, nondirektív segítő beszélgetést alkalmazni - klienseit motiválni - felelősségteljesen, nyitott módon hozzáállni a kliensek problémáihoz - a szociális veszélyhelyzeteket, problémákat felismerni - a szakmai etikai szabályokat betartani, a szakmai értékeit képviselni - info-kommunikációs eszközöket és a számítógépet használni - feladatait és a megoldandó problémákat gyakorlatiasan értékelni - gondozási és alapápolási feladatokat szakszerűen elvégezni - segítséget nyújtani a mindennapi életvitel biztosításában - segítséget nyújtani a háztartásvitelben, háztartásgazdálkodásban - az alapvető szükségleteket felmérni - a foglalkoztatások szervezésében és lebonyolításában aktívan részt venni - megbízás alapján kliense érdekeit képviselni - saját gondozási munkáját dokumentálni - részt venni a gondozási terv elkészítésében és megvalósításában - az egészségügyi alapellátás állóeszközeit, az ápolás eszközeit használni és a szükséges műszereket kezelni - a gyógyászati segédeszközöket, a kényelmi eszközöket használni, karbantartani, tisztítani - az elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközöket és kötszereket használni - háztartási gépeket, konyhatechnikai eszközöket és a textíliákat használni, tisztítani

Képzettséggel betöltendő munkakör:

3513 Szociális gondozó, szakgondozó Fogyatékosok gondozója 3513 Szociális gondozó, szakgondozó Nappali és intézményi gondozó 5223 Házi gondozó Házi szociális gondozó

Szakmai követelmények:

10569-16 Gondozási-ápolási alapfeladatok 10570-16 A szükségletek felmérése 10571-16 Sajátos gondozási feladatok 10572-16 Gondozási-ápolási adminisztráció 11497-12 Foglalkoztatás I. 11499-12 Foglalkoztatás II.

A jelentkezés feltételei:

  • 18. betöltött életév
  • Alapfokú iskolai képzettség
  • szakmai orvosi alkalmasság szükséges

Megszerezhető végzettség

Szociális gondozó és ápoló

Általános tudnivalók:

A képzés hossza: 1300 óra

A képzés várható indulási ideje: 2020-04-20

Várható befejezése: 2021-02-10

Jelentkezési határidő: 2020-04-20

Jelentkezés helye: Magyarország, 1212 Budapest, Erdőalja utca 12

Képzés helye: Magyarország, 1212 Budapest, Erdőalja utca 12

Támogatott képzés?
Támogató intézmény: Budapest Főváros Kormányhivatala Kerületi Hivatalai
Tájékoztató az igénybe vehető foglalkoztatást elősegítő képzésben történő részvétel támogatásáról (2019)
VEKOP 8.1.1-15-2015-00001
Ifjúsági Garancia VEKOP 8.2.1-15-2015-00001

OKJ-s képzés?

Minimum fő: 12

Maximum fő: 24

Eddigi jelentkezések: 34

Időbeosztás: Hét közben

Árak / támogatás

Irányár: 738000 Ft

Vizsgadíj: 40000 Ft

Támogatás leírása/feltétele: egészségügyi alkalmassági alapfokú iskolai végzettség Budapest Főváros Kormányhivatal támogatásaTovább a képző adatlapjára »

Jelentkezés a tanfolyamra

A képzésre a jelentkezés már lezárult!