Képzők

Euroteam Stúdió Képző értékelése

Kapcsolat:

Székhely: Magyarország 1051 Budapest Sas utca 25.

Tel: 06-235-0784

E-mail: euroteamstudio@euroteamstudio.hu

Web: www.euroteamstudio.hu


Magunkról:

Stúdiónk 1992 óta működik a magyar felnőttoktatás élvonalában.

A minőségi oktatás a legfontosabb alapelvünk. Ennek szellemében az Euroteam Stúdió 1995 óta rendelkezik a Felnőttképzési Vállalkozások Szövetségének minősítésével, amely jól képzett oktatóinkkal, az alkalmazott módszerekkel és a korszerű tananyagokkal együtt biztos garancia a hallgatók sikeres és minőségi nyelvtanulásához.

Nyelviskolánk 1993 óta áll kapcsolatban a Fővárosi és Pest Megyei Munkaügyi Központokkal és sikeresen vesz részt az általuk kiírt pályázatokon.

2002 óta akkreditált intézményként működünk, akkreditált nyelvi programokkal.

Intézményünk kiemelt vizsgahelye a veszprémi Pannon Egyetem PANNON Nyelvvizsga Központjának, valamint vizsgákat szervezünk az ELTE ITK ORIGÓ nyelvvizsgarendszerében is.
Iskolánk büszke arra, hogy a Pannon Vizsgahelyek közül, országos viszonylatban is egy-egy vizsgaidőszakban nálunk van a legtöbb vizsgázó.

Nyelviskolánk egyik legnagyobb vonzereje, hogy a belváros központjában, jó megközelítésű helyen található.

Tapasztalataink vannak hosszútávú és rövidtávú tanfolyamok szervezésében, lebonyolításában, valamint vezetők egyéni oktatásában is.

Az elmúlt években részt vettünk közalkalmazottak illetve köztisztviselők átképzésében és az Új pálya programban is, melyeknek keretében nyelvvizsgára felkészítő csoportokat indítottunk az e körből elbocsátott vagy felmentési idejüket töltő jelentkezők részére. Jelenleg a „Tudásod a jövőd” TÁMOP 2.1.2. programban indítunk országszerte tanfolyamokat.

Ismerjük a piaci igényeket, és messzemenően alkalmazkodni tudunk általános és szakirányú nyelvi képzéseinkkel mindenfajta egyéni igényhez, elképzeléshez.

A sikeres vizsgák aránya egy-egy vizsgaidőszakban általában eléri a 80 százalékot.

Az emberközpontúság és a céltudatosság az a két fő erő, amely sikerünk kulcsa.

Célunk: Az idegen nyelv célirányos elsajátítása. Hallgatóink széleskörű igényeinek kielégítése, a nyelvtanulással kapcsolatos kérdések, problémák tisztázása, gyakorlati megoldások keresése.

Tapasztalataink összegzése:

Miként a fentiekben utaltunk rá, iskolánk 22 éves tapasztalattal rendelkezik a foglalkoztatást segítő támogatott képzések keretén belül munkanélküliek képzésében.
A nyelvi képzéseinkkel kapcsolatos tapasztalataink alapján úgy itéljük meg, hogy a csoportos nyelvi képzés akkor hatékony, ha közel azonos képességű és megfelelő motiváltsággal rendelkező egyének vesznek benne részt. Ennek biztosítására iskolánk egyedi szűrőrendszert vezetett be, melynek lényege, hogy a nyelvi előképzettség felmérésére szolgáló írásbeli és szóbeli szintfelmérésen túl, a jelentkezőkkel hosszabban elbeszélgetünk olyan szempontból is, hogy mentálisan mennyire alkalmasak a csoportban való együttműködésre és tanulásra. Kérdéseinkkel igyekszünk felmérni, hogy a jelentkező személyes és társas kompetenciái megfelelőek-e.

A nyelvi szintfelmérők nem csak az előzetes idegennyelvi tudás mérésére irányulnak, hanem a kezdő szintre jelentkezők részére is összeállítottunk olyan magyar nyelvi szintfelmérő tesztet, amely méri a nyelvtani fogalmak ismeretét, a szövegértési képességet és az íráskészséget.Ennek a módszernek köszönhetően többnyire sikerül homogénebb csoportokat összeállítanunk, mely kihat az órai munkára, a tanárokkal és a csoporttársakkal való kapcsolatra, valamint a vizsgák eredményességére.

A személyes elbeszélgetés a jelentkezővel pedig azt eredményezi, hogy a képzéseken aktívabb a részvétel, ritkán hiányoznak, szorgalmasan készülnek az órákra és évről-évre kevesebb a lemorzsolódók aránya.

Elhelyezkedést segítő tevékenységeink:

A támogatott munkaerőpiaci képzések szakirányai közül úgy ítéljük meg, hogy a legjobban hasznosítható ismeretek egyikét és végzettséget a nyelvi képzés adja, hiszen manapság a munkaerőpiacon minden munkakörben elengedhetetlen a nyelvtudás illetve a nyelvvizsga.

Intézményünk évek óta hallgatói nyomonkövetést végez, a tanfolyam befejezése után kb. 6 hónapppal újra felvesszük a kapcsolatot volt tanulóinkkal és informálódunk, hogy
- sikerült -e elhelyezkednie?
- az itt tanultakat hogyan tudja hasznosítani munkájában?
- van- e lehetősége nyelvtudása fejlesztésére, szintentartására?

A kiküldött kérdőíveket visszaküldők válaszai és a szóbeli visszajelzések alapján elkészített összesítésünk eredménye, hogy a nálunk végzettek közül átlagban 70-80 % közötti az elhelyezkedők aránya.

Iskolánk fontosnak tartja, hogy volt tanulóink sikeresen helyezkedjenek el, ezért lehetőségeinkhez képest igyekszünk segíteni őket. Intézményünk munkatársai közé tartozik a mentálhigiénés végzettséggel is rendelkező tréner szakemberünk, így igény esetén az "álláskeresési technikák" szolgáltatást csoportos vagy egyéni tanácsadás jelleggel ingyenesen biztosítjuk.
Ennek keretén belül többféle tanáccsal segítjük az érdeklődő álláskeresőket, pl. önéletrajz készítés, állásinterjúkon előforduló szituációk kezelése, viselkedéskúltúra, valamint különböző állásközvetítéssel foglakozó cégek elérhetőségeinek közreadása.

Kapcsolatot tartunk a FIT-tel. Azoknak a cégeknek, melyek megkeresnek minket álláslehetőségeikkel és erről információs anyagot bocsátanak rendelkezésünkre, vállaljuk, hogy azokat a faliújságon és egyéb elérhető helyen közzétesszük. Ezen kívül részt veszünk a Munkaügyi Központok állásbörzéin is.

Az intézményünkben eltöltött képzési idő alatt megismerjük a hallgatókat, közülük mindig vannak olyanok, akik kitűnnek szorgalmukkal, segítőkészségükkel, rátermettségükkel. Ezeknek a hallgatóknak felajánljuk, hogy a lebonyolításra kerülő írásbeli nyelvvizsgákon teremfelügyelői munkában vehetnek részt. Ezzel a lehetőséggel mindig szívesen élnek, sokan évek óta rendszeresen visszajárnak hozzánk és aktívan szerepet vállalnak ebben a munkában.

Mostanában induló képzéseink:

A képző összes képzése